Condicions

*1:Condicions de contractació per parcel·les standard de càmping

*2: Condicions de contractació per Mobil Homes, Tendes Glàmping i Bungalous

*3: Condicions de contractació parcel·la concreta MySpace càmping

*4: Condicions de contractació allotjament concret MyHouse

*5: Garantia d’anul·lació

 

 

1: Condicions de contractació per parcel·les de càmping

Condicions per les reserves 2020 fetes a partir del 25 de Maig de 2020

Condicions de la tarifa no reemborsable

–     El pagament de la totalitat del import de l’estada es realitzarà en el moment de confirmar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà un marge de 3 dies per tal que el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     En cas d’anul•lació o no show, l’import abonat no serà retornat en cap cas.

–     Aquesta tarifa no serà aplicable per a aquelles reserves fetes amb menys d’una setmana d’antelació a la data d’arribada.

 

Condicions de la tarifa reemborsable o flexible

Reserves amb estada del  19/06/20 a l’24/07/20

–     Es realitzarà el pagament de el 15% de la totalitat de l’estada en el moment de realitzar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà fins 7 dies perquè el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     La resta del pagament s’haurà de realitzar 2 dies abans de la data d’arribada a càmping. Aquesta informació li serà enviada a través de correu electrònic per poder realitzar el check-in online i procedir al pagament.

–     En cas d’anul•lació, l’import avançat podrà ser retornat pel càmping sempre que el client hagi avisat per correu electrònic amb al menys 48 hores d’anterioritat a les 00:00 hores de la data d’arribada a càmping.

–     Si el client avisa més tard de 48 hores prèvies a les 00:00 de la data d’arribada, o no es presenta el dia previst, l’import abonat no serà reemborsat.

 

Reserves amb estada del 25/07/20 fins el tancament de la temporada 2020

–     Es realitzarà el pagament de el 30% de la totalitat de l’estada en el moment de realitzar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà fins 7 dies perquè el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     La resta del pagament s’ha de realitzar 7 dies abans de la data d’arribada a càmping. Aquesta informació li serà enviada a través de correu electrònic per poder realitzar el check-in online i procedir al pagament.

–     En cas d’anul•lació, l’import abonat podrà ser retornat pel càmping sempre que el client hagi avisat per correu electrònic amb al menys 7 dies d’anterioritat a les 00:00 hores de la data d’arribada a càmping.

–     Si el client avisa més tard de 7 dies previs a les 00:00 de la data d’arribada, o no es presenta el dia previst, l’import abonat no serà reemborsat.

 

Condicions per les reserves 2020 fetes abans del 25 de Maig de 2020 o per 2021

Bestreta: serà del 50% en reserves de càmping. La quantitat restant ha de pagar-se 15 dies abans de la data d’ arribada. La falta de pagament de la bestreta o de la quantitat restant pot implicar la anul·lació de la reserva. Si abans de les 12.00h. del dia següent a l’anunciat com arribada, el client no efectua la seva entrada ni avisa d’una arribada amb retard, perd tots els seus drets de reserva, així com l’import ja pagat. Parcel·les: No es reserva cap parcel·la en concret (excepte MySpace). A l’arribada, s’indicarà quin/a li ha estat assignat/da. Alguns serveis (Mini Club, animació, etc.) no són disponibles tota la temporada. Càmping Cala Canyelles podrà anul·lar una reserva si es comprova que les dades detallades a la sol·licitud de reserva no coincideixen amb les dades reals. Màxim 6 persones (adults o menors acompanyats per pares/tutors) per parcel·la.

Els preus inclouen IVA. Taxa turística no inclosa.

El càmping es reserva el dret de refusar una reserva dins dels tres dies hàbils següents a la tramitació. En aquest cas s’informaria al client, per escrit, dins d’aquests tres dies.

IMPORTANT: Cal arribar amb el DNI o passaport vàlid el dia d’ entrada. Sense aquesta documentació no es podrà accedir al càmping.

Amb la finalitat d’augmentar la seguretat, i per accedir als serveis gratuïts del càmping, és obligatori l’ús de braçalets identificadors dins del càmping en tot moment.

 

2: Condicions de contractació per Mobil Homes, Tendes Glàmping i Bungalous

Condicions per les reserves 2020 fetes a partir del 25 de Maig de 2020

Condicions de la tarifa no reemborsable

–     El pagament de la totalitat del import de l’estada es realitzarà en el moment de confirmar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà un marge de 3 dies per tal que el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     En cas d’anul•lació o no show, l’import abonat no serà retornat en cap cas.

–     Aquesta tarifa no serà aplicable per a aquelles reserves fetes amb menys d’una setmana d’antelació a la data d’arribada.

 

Condicions de la tarifa reemborsable o flexible

Reserves amb estada del  19/06/20 a l’24/07/20

–     Es realitzarà el pagament de el 15% de la totalitat de l’estada en el moment de realitzar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà fins 7 dies perquè el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     La resta del pagament s’haurà de realitzar 2 dies abans de la data d’arribada a càmping. Aquesta informació li serà enviada a través de correu electrònic per poder realitzar el check-in online i procedir al pagament.

–     En cas d’anul•lació, l’import avançat podrà ser retornat pel càmping sempre que el client hagi avisat per correu electrònic amb al menys 48 hores d’anterioritat a les 00:00 hores de la data d’arribada a càmping.

–     Si el client avisa més tard de 48 hores prèvies a les 00:00 de la data d’arribada, o no es presenta el dia previst, l’import abonat no serà reemborsat.

 

Reserves amb estada del 25/07/20 fins el tancament de la temporada 2020

–     Es realitzarà el pagament de el 30% de la totalitat de l’estada en el moment de realitzar la reserva. En el cas de seleccionar el mètode de pagament mitjançant transferència, tindrà fins 7 dies perquè el pagament pugui ser rebut pel càmping.

–     La resta del pagament s’ha de realitzar 7 dies abans de la data d’arribada a càmping. Aquesta informació li serà enviada a través de correu electrònic per poder realitzar el check-in online i procedir al pagament.

–     En cas d’anul•lació, l’import abonat podrà ser retornat pel càmping sempre que el client hagi avisat per correu electrònic amb al menys 7 dies d’anterioritat a les 00:00 hores de la data d’arribada a càmping.

–     Si el client avisa més tard de 7 dies previs a les 00:00 de la data d’arribada, o no es presenta el dia previst, l’import abonat no serà reemborsat.

 

 

Condicions per les reserves 2020 fetes abans del 25 de Maig de 2020 o per 2021

Bestreta: 50% del total de la estada. El 50% restant a pagar 15 dies abans de la arribada. La falta de pagament de la bestreta o de la quantitat restant pot implicar la anul·lació de la reserva. El període contractat no podrà ser modificat i haurà de pagar-se íntegrament. El càmping es reserva el dret de canviar d’ allotjament i oferir-ne un de similar en cas de força major. El nombre màxim de persones per Bungalou, Tenda o Mobil Home no podrà sobrepassar la capacitat màxima publicada per cada tipus. Si abans de les 12.00h. del dia següent a l’anunciat com arribada, el client no efectua la seva entrada ni avisa d’una arribada amb retard, perd tots els seus drets de reserva, així com l’import de la bestreta i el càmping tindrà dret a llogar l’allotjament a un tercer. No es reserva cap Mobil Home o Bungalow en concret. Alguns serveis (Mini Club, animació, etc.) no són disponibles tota la temporada. Càmping Cala Canyelles podrà anul·lar una reserva si es comprova que les dades detallades a la sol·licitud de reserva no coincideixen amb les dades reals. Només adults o nens acompanyats dels pares/tutors.

Els preus inclouen IVA. Taxa turística no inclosa.

Dipòsit:  Caldrà deixar un dipòsit de 100 Euros de garantia  que serà retornat al client el dia de sortida sempre que l’estat de neteja i conservació del Mobil Home, Tenda o Bungalow sigui correcte. En cas contrari es facturarà el que correspongui.

El càmping es reserva el dret de refusar una reserva dins dels tres dies hàbils següents a la tramitació. En aquest cas s’informaria al client, per escrit, dins d’aquests dos dies. Hora d’entrada: entre les 16h i les 22h. Hora de sortida: abans de les 11h.

IMPORTANT: Cal arribar amb el DNI o passaport vàlid el dia d’ entrada. Sense aquesta documentació no es podrà accedir al càmping.

Amb la finalitat d’augmentar la seguretat, i per accedir als serveis gratuïts del càmping, és obligatori l’ús de braçalets identificadors dins del càmping en tot moment.

Gossos prohibits als allotjaments tota la temporada.. Tots els Mobil Homes, Tendes i Bungalous inclouen els consums d’ aigua, llum i gas. L’ aparcament d’ un vehicle és inclòs.

 

3: Condicions de contractació parcel·la concreta MySpace Càmping

Condicions per les reserves 2020 fetes a partir del 25 de Maig de 2020 o per 2021: Veure punt 1

1 És personal i intransferible i es considera ferma un cop rebut el primer pagament. No està permès el canvi de dates ni d’acompanyants, excepte per expressa i prèvia autorització del Càmping Cala Canyelles.

2 La parcel·la estarà a disposició del client a les 13:00h del dia previst d’entrada i podrà ocupar-la fins a les 12:00 del dia previst de sortida. Si el client arriba després de la data reservada o allibera la parcel·la abans del dia de sortida pactat, el total de la estada prevista no serà modificat.

3 L’estada mínima serà de 10 nits en temporada alta i de 2 nits en temporada baixa. Quan faci la reserva, indiqui el nombre de persones i també seleccioni MySpace. A comentaris digui’ns quina parcel·la desitja i esperi la resposta del càmping.

4 Per confirmar la reserva, i després de rebre les instruccions pertinents, caldrà que faci un pagament del 50%  per transferència bancària o targeta de crèdit. El pagament de la resta, s’haurà de fer per transferència bancària, màxim 15 dies abans de l’arribada. Si no fa aquest segon pagament, el contracte queda automàticament anul·lat i el client perdrà el dret a ocupar la parcel·la sol·licitada.

5 Anul·lacions: Veure Garantia d’anul·lació: AQUI

6 El client que no arribi abans de les 12:00 del dia següent a la seva arribada reservada perdrà el dret a ocupar la parcel·la triada. El contracte només restarà vigent si el client avisa del retard a recepció. Càmping Cala Canyelles podrà llogar-la a tercers, a menys que el client hagi avisat a recepció del retard. en aquest cas el contracte es mantindrà vigent.

7 El cost administratiu per una parcel·la MySpace Càmping es entre 1 Euro i 5 Euros / dia. Càmping Cala Canyelles garanteix que el client podrà ocupar la parcel·la assignada durant la estada prevista al contracte excepte per un motiu de força major insolventable. En aquest cas es retornarà la totalitat de la quantitat pagada com a cost administratiu en concepte de MySpace Càmping. Càmping Cala Canyelles garanteix al client l’ocupació de la parcel·la assignada durant l’estada prevista al contracte, excepte per motius de força major. En aquests casos, es retorna la totalitat de la quantitat pagada en concepte de MySpace Càmping.

 

4: Condicions de contractació allotjament concret MyHouse

Condicions per les reserves 2020 fetes a partir del 25 de Maig de 2020 o per 2021: Veure punt 2

  1. És personal i intransferible i es considera ferm un cop rebut el primer pagament. No està permès el canvi de dates ni d’acompanyants, excepte per expressa i prèvia autorització del Càmping Cala Canyelles.
  2. L’allotjament estarà a disposició del client a les 16:00h del dia previst d’entrada i podrà ocupar-la fins a les 11:00 del dia previst de sortida. Si el client arriba després de la data reservada o allibera la parcel·la abans del dia de sortida pactat, el total de la estada prevista no serà modificat.

3 L’estada mínima serà de 10 nits a temporada alta i de 2 nits a temporada baixa. Quan faci la reserva, indiqui el nombre de persones i també seleccioni MyHouse. A comentaris digui’ns quin allotjament desitja i esperi la resposta del càmping.

  1. Per confirmar la reserva, i després de rebre les instruccions pertinents, caldrà que faci un pagament del 50% per transferència bancària o mitjançant targeta de crèdit. El pagament de la resta del import s’haurà de fer per transferència bancària com a màxim 15 dies abans de la arribada. El client que no arribi abans de les 12:00 del dia següent de la data de la reserva, perdrà el dret a ocupar l’allotjament triat. El contracte només restarà vigent si el client avisa del retard a recepció.
  2. Anul·lacions: Veure Garantia d’anul·lació: Més informació AQUI
  3. El client que no entri abans de les 12:00 del dia següent a la seva arribada reservada perdrà el seu dret a ocupar l’allotjament i Càmping Cala Canyelles podrà llogar-la a tercers, a menys que el client hagi avisat a recepció del retard. En aquest cas el contracte es mantindrà vigent.
  4. El cost administratiu per un allotjament MyHouse és entre 3 I 6 Euros / dia.

Càmping Cala Canyelles garanteix al client l’ocupació del allotjament assignat durant l’estada prevista al contracte, excepte per motius de força major. En aquests casos, es retorna la totalitat de la quantitat pagada en concepte de MyHouse

 

  1. Garantia d’anul·lació

El Grup Sènia us proposa contractar una garantia de cancel·lació que cobreix, sota determinades circumstàncies, el reemborsament de tota o de part de la seva estada.

  • La subscripció del paquet de garantia de cancel·lació és totalment recomanada. L’import és de 3 Euros/nit. Aquesta quantitat s’abonarà íntegrament en el moment d’efectuar la reserva.
  • El Grup Sènia no efectuarà cap reemborsament, per cap motiu que no estigui cobert per aquesta garantia.
  • Totes les estades començades s’abonaran en la seva totalitat.

 

Més informació de la garantia d’anul·lació AQUI